Wednesday, November 4th

Posted: November 4, 2015

Chemistry 112 - p. 239 #30,31Chemistry 122 - Worksheet
AttachmentSize
PDF icon day_38_-_hess_law_0.pdf832.66 KB
PDF icon day_38_-_polarity_4.pdf778.9 KB